FERTINA R

 • Dušik (N) 10 %
 • Kalij (K2O) 5 %
 • Bor (B) 0,5 %
 • Magnezij (MgO) 2 %
 • Cink (Zn) 3 %
   
 • Hranjiva su u vodotopivom obliku i lako pristupačna biljci
   
 • Fertina R primjenjuje se u prihrani putem lista merkantilnog i sjemenskog kukuruza, pšenice, šećerne repe, uljane repice, soje, suncokreta i ostalih ratarskih kultura
   
 • Koncentracija u kojoj se primjenjuje je 1 - 2 % ili u količini 3 - 6 l/ha uz preporučeni utrošak vode 300 litara po hektaru. Primjena se može ponoviti nakon 10 – 14 dana
   
 • Primjenjivati se može zajedno sa zaštitnim sredstvima, a prskati treba u jutarnjim ili večernjim satima, nikako ne po jakom suncu
Povratak