Kontaktipregledaj sve kontakte
0800 647 647besplatni telefon

FERTINA M

  • Fertina M namijenjena je suzbijanju mahovine, a istovremeno za prihranu trave dušikom na okućnicama, parkovima, sportskim terenima, livadama i pašnjacima. Primjenjuje se kao nerazrijeđena otopina prskanjem u količini 1 l na 10 m2. Primjenjuje se u proljeće kada se mahovina razvila, a da tratina nije viša od 10-15 cm, a također se suzbijanje mahovine može obaviti i u vlažnom jesenskom periodu ako je mahovina u intenzivnom porastu. Nakon 8-10 dana mahovina se osuši i poželjno ju je grabljama ukloniti. Kako nije moguće mahovinu odjedanput potpuno uništiti, prskanje treba ponoviti još jednom tijekom proljeća, a nakon košnje trave. Kako se mahovina javlja na vlažnim, kiselim staništima preporučuje se smanjiti kiselost travnjaka primjenom 30 kg na 100 m2 Fertdolomita.
Povratak