NPK (MgO) 13-10-12 (4)

Granula 2-5 mm najmanje 95 %
Nasipna gustoća 1100-1200 kg/m3

Povratak

Slike proizvoda