NP 11-52 MAP granulirani

Granula 1-4 mm najmanje 95 %
Nasipna gustoća 1050-1150 kg/m3

Povratak

Slike proizvoda