NPK 20-10-10

Granula 2-5 mm najmanje 95 %
Nasipna gustoća 1050-1150 kg/m3

Povratak

Slike proizvoda