NP (SO3)20-20 (7,5)

Granula 2-5 mm najmanje 95 %

Nasipna gustoća 1185 kg/m³

Povratak

Slike proizvoda