NP 20-20

Granula  2 - 5 mm najmanje 95 %

Nasipna gustoća 1120 kg/m³

Povratak

Slike proizvoda