NPK 15-15-15

Granula 2-5 mm najmanje 95 %

Nasipna gustoća 1116 kg/m³

Povratak

Slike proizvoda