NPK 7-20-30

Granula 2-5 mm najmanje 95 %

Nasipna gustoća 1065 kg/m³

Povratak

Slike proizvoda