Amonijev sulfonitrat ASN 26 N + 15 S

granula 2-5 mm najmanje 95 %

nasipna masa 969 kg/m3

Povratak

Slike proizvoda