Petrokemijas Amonijev sulfat 20 N + 24 S

Granula 2 - 5 mm najmanje 95%

Nasipna masa 991 kg/m³

Povratak

Slike proizvoda