Amonijev nitrat AN N 33,5 prilirani

Prila 1 - 5 mm najmanje 95 %

Nasipna masa 942 kg/m³

Povratak

Slike proizvoda