KAN N (MgO) 27(4,8) granulirani

Granula 2 - 5 mm najmanje 95%

Nasipna masa 1033 kg/m³

Povratak

Slike proizvoda