KAN N(MgO) 27(4,8) prilirani

Prila 1 - 5 mm najmanje 95 %

Nasipna masa 1017 kg/m³

Povratak

Slike proizvoda