Urea N 46

Prila 0,5 - 3 mm najmanje 96%

Nasipna masa 722 kg/m³

Povratak

Slike proizvoda