GNOJIDBENI PROIZVODI

Anorganska gnojiva s makrohranjivima Petrokemije d.d. proizvode se uporabom prirodnih neprerađenih mineralnih sirovina, prirodnog plina, atmosferskog dušika i kisika. Iz ovih sirovina se odgovarajućim tehnološkim postupcima proizvode jednostavna kruta anorganska gnojiva s primarnim dušičnim (N), dušično-sumpornim (N-S) i kalijevim (K) makrohranjivom, složena kruta anorganska gnojiva s dušično-fosforno-kalijevim (N-P-K), dušično-fosfornim (N-P) i fosforno-kalijevim (P-K) makrohranjivima te jednostavno tekuće anorgansko gnojivo s dušičnim makrohranjivom.

 

Zajednička odlika svih gnojidbenih proizvoda je ujednačenost granula, visok udio makrohranjiva, visoka topljivost i točan sadržaj i omjer onih hranjiva u svakoj granuli kako je deklarirano na ambalaži proizvoda.