PRODAJA

Prodaja u Hrvatskoj

Prodaja u regiji

Prodaja ostala tržišta

MALOPRODAJA

Maloprodaja Kutina

 • Adresa: Slavonska 7, Kutina
 • Tel: 044 / 647-781, 044 / 647-441
 • FAX: 044 / 680-798
 • e-mail: mpc@petrokemija.hr

Maloprodaja Vukovar

 • Adresa: Priljevo12, Vukovar
 • Maloprodaja:Tel / FAX: 032 / 450-363
 • Veleprodaja:Tel: 032 /450-336 FAX: 032 / 442-589
 • e-mail: ivan.roguljic@petrokemija.hr
USLUGE

Usluge održavanje

Usluge upravljanje kvalitetom i okolišem

Restoran

 • Adresa: Aleja Vukovar 4, Kutina
 • e-mail: zlatko.grdic@petrokemija.hr
 • Telefon: 044/647-145, 044/647-344, 044/647-745
 • Fax: 044/625-337
 • Mobitel: +385 98 261 640
PODUZEĆE U SRBIJI

Petrokemija d.o.o.

 • Preduzeće za trgovinu i usluge, export-import
 • Adresa: Ilije Ognjanovića 28
 • 21000 Novi Sad
 • Tel: + 381 (0)21 424 472
 • e-mail: direktor@petrokemija.rs

Direktor

 • Adresa: Ilije Ognjanovića 28, Novi Sad
 • Matić Zoran dipl. ing.
 • Tel: + 381 (0)21 424 472
 • Fax:+ 381 (0)21 424 373
 • Mobitel: + 381 (0)63 333 364
 • e-mail: direktor@petrokemija.rs

Komercijalni referent

 • Adresa: Ilije Ognjanovića 28, Novi Sad
 • Protulipac Vesna dipl. ing.
 • Tel: + 381 (0)21 424 472
 • Fax: + 381 (0)21 424 373
 • Mobitel: + 381 (0)63 586 312
 • e-mail: vesna@petrokemija.rs
DISTRIBUTERI SLOVENIJA

MERCATOR, d.d.

 • Adresa: Dunajska 107, 1000 Ljubljana
 • Ga. Terezija Tot Gjuran
 • Agrooprema
 • Izvršno področje VELEPRODAJA
 • tel: +386 (0)2 5131663
 • fax: +386 (0)2 5131668
 • e-mail: terezija.tot@mercator.si

ZRNO RAKA d.o.o.

 • Adresa: Ravno 13, 8274 Raka
 • Ga. Irena Cvelbar
 • Tel: +386 (0)7 8146304, +386 (0)7 8146310
 • Fax: +386 (0)7 8146313
 • e-mail: irena.cvelbar@zrno.si
DISTRIBUTERI BOSNA I HERCEGOVINA

MODECO d.o.o.

 • Adresa: A. G. Matoša b.b.
 • 88320 Ljubuški
 • tel./fax: +387 (0)39 831-107
 • www.modecodoo.com

RAPIĆ d.o.o.

 • Adresa: Put srpske vojske 69
 • 78400 Gradiška
 • Tel: +387 (0) 51 835-935, +387 (0) 51 835-199, +387 (0) 51 835-304, +387 (0) 51 835-306
 • Fax: +387 (0) 51 835-305
 • www.rapicdoo.com