PRODAJA

Član Uprave za prodaju

Direktor prodaje

Prodaja u Hrvatskoj

Prodaja u regiji i ostala tržišta

MALOPRODAJA

Maloprodaja Kutina

 • Adresa: Slavonska 7, Kutina
 • Tel: 044 / 647-781, 044 / 647-441
 • FAX: 044 / 680-798
 • e-mail: mpc@petrokemija.hr

Maloprodaja Vukovar

 • Adresa: Priljevo12, Vukovar
 • Maloprodaja:Tel / FAX: 032 / 450-363
 • Veleprodaja:Tel: 032 /450-336 FAX: 032 / 442-589
 • e-mail: ivan.roguljic@petrokemija.hr
USLUGE

Usluge održavanje

Kontrola kvalitete

Restoran

 • Adresa: Aleja Vukovar 4, Kutina
 • e-mail: zlatko.grdic@petrokemija.hr
 • Telefon: 044/647-145, 044/647-344, 044/647-745
 • Fax: 044/625-337
 • Mobitel: +385 98 261 640
DISTRIBUTERI SLOVENIJA

MERCATOR, d.d.

 • Adresa: Dunajska 107, 1000 Ljubljana
 • Ga. Terezija Tot Gjuran
 • Agrooprema
 • Izvršno področje VELEPRODAJA
 • tel: +386 (0)2 5131663
 • fax: +386 (0)2 5131668
 • e-mail: terezija.tot@mercator.si

ZRNO RAKA d.o.o.

 • Adresa: Ravno 13, 8274 Raka
 • Ga. Irena Cvelbar
 • Tel: +386 (0)7 8146304, +386 (0)7 8146310
 • Fax: +386 (0)7 8146313
 • e-mail: irena.cvelbar@zrno.si
DISTRIBUTERI BOSNA I HERCEGOVINA

MODECO d.o.o.

 • Adresa: A. G. Matoša b.b.
 • 88320 Ljubuški
 • tel./fax: +387 (0)39 831-107
 • www.modecodoo.com

RAPIĆ d.o.o.

 • Adresa: Put srpske vojske 69
 • 78400 Gradiška
 • Tel: +387 (0) 51 835-935, +387 (0) 51 835-199, +387 (0) 51 835-304, +387 (0) 51 835-306
 • Fax: +387 (0) 51 835-305
 • www.rapicdoo.com