Vijesti

Proizvodnja i isporuka u uvjetima aktualne krize

Poskupljenje plina snažno utječe na sektor proizvodnje mineralnih gnojiva u EU kako s aspekta značajnih povećanja troškova proizvodnje i posljedično smanjenja potražnje pod utjecajem visokih cijena gotovih proizvoda, tako i s aspekta ograničenja ponude pod utjecajem optimizacije poslovanja cijelog niza europskih proizvođača. Sve navedeno očekivano će utjecati na poljoprivredno - prehrambeni ciklus s krajnjim ishodom rasta troškova proizvodnje hrane.

U aktualnom okruženju Petrokemija d.d. nema problema s osiguranjem ugovorenih količina plina od svojih dobavljača, te ispunjava sve obveze prema kupcima, dobavljačima i zaposlenicima. Kompanija će u narednom razdoblju provoditi niz mjera i aktivnosti kako bi optimizirala proizvodnju, uz istovremeno zadovoljavanje odgovarajućih potreba prioritetnih tržišta. Sukladno navedenom, planski smo krenuli u zaustavljanje proizvodnih kapaciteta pogona Amonijak i Urea, uz zadržavanje u normalnom režimu rada ostalih linija mineralnih gnojiva, a uvjetovano optimizacijom poslovanja i potrebom izvođenja nužnih popravaka koji su odgađani zbog nedostataka rezervnih dijelova u proteklom razdoblju.

Nedostatak dijelova bio je pod utjecajem usporenih lanaca opskrbe i dugačkih rokova isporuke potrebnih materijala od dobavljača iz Azije. Istovremeno, plin je na CEGH burzi porastao s cijene od 118 EUR/MWh dana 1.3. na 251 EUR/MWh dana 7.3.2022. uz snažnu volatilnost, što je zahtijevalo žurnu reakciju kako bi se spriječili nekontrolirani gubitci koji bi nastali u uvjetima proizvodnje s povijesno visokim i neodrživim troškovima plina, a imajući istovremeno u vidu da je i potražnja na tržištu značajno smanjena pod utjecajem šoka cijena.

Petrokemija d.d. pravovremeno je prije zaustavljanja proizvela dovoljne količine mineralnih gnojiva za sve zaprimljene i odobrene narudžbe, te je u tom smislu isporuka neometana i bit će zadovoljena potražnja za ožujak i sezonu poljoprivrednih radova koja je u tijeku. Petrokemija pri tome potpuno prati naše kupce i partnere s naručenim i odobrenim količinama i ugovorenim cijenama mineralnih gnojiva, neovisno o aktualnim utjecajima.

Sukladno stanju na tržištu plina i mineralnih gnojiva bit će utvrđen plan proizvodnje za naredno razdoblje. Daljnje narudžbe za već proizvedene količine mineralnih gnojiva ugovarat će se nakon 15. ožujka, dok će nova proizvodnja ovisiti o prethodno navedenim utjecajima iz okruženja.

Dokumenti za preuzimanjePovratak