Vijesti

Odluka o imenovanju članova Uprave

Nadzorni odbor Petrokemije d.d. donio je odluku o imenovanju članova Uprave Društva kojom je na mandat od tri godine imenovana dosadašnja Uprava u sastavu:

 

Davor Žmegač, predsjednik Uprave

Krešimir Rendeli, član

Dalibor Sokolović, član i

Peter Suba, član Uprave.

 

Mandat članova Uprave počinje teći 31. listopada 2021.

 

Dokumenti za preuzimanjePovratak