Vijesti

Promjene u Upravi Društva

Nadzorni odbor Petrokemije d.d. donio je odluku kojom je utvrdio da članu Uprave Juraju Kojundžiću prestaje mandat s danom 14. srpnja 2021. godine, temeljem sporazuma. Za novog člana Uprave za financije imenovan je Dalibor Sokolović iz Zagreba, čiji mandat počinje teći od 15. srpnja 2021.

Dokumenti za preuzimanjePovratak