Vijesti

Radovi na postrojenju NPK 1

Na postrojenju NPK 1 ubrzano se radi na rekonstrukciji prve proizvodne linije. Riječ je o realizaciji projekta pod nazivom «Proizvodnja granuliranog KAN - a na postrojenju NPK 1», s ciljem povećanja proizvodnje granuliranog KAN – a za dodatnih 600 tona dnevno, uz mogućnost proizvodnje novog proizvoda s dodatkom sumpora. Navedeni projekt u potpunosti će se realizirati vlastitim znanjem i kao takav predstavlja kontinuitet inovativnosti stručnjaka Petrokemije d.d.

Time će se proširiti trenutni portfolio, povećati proizvodnja granuliranog KAN – a, a gotovi će proizvodi imati bolja fizikalna i kemijska svojstva. Vrijednost projekta iznosi 15 milijuna kuna, a završetak radova predviđen je za kolovoz ove godine.

Dokumenti za preuzimanjePovratak