Vijesti

Ugovor o kratkoročnom kreditu

Petrokemija d.d. je zahvaljujući sada već kontinuirano dobrim financijskim rezultatima potpisala  ugovor o kratkoročnom viševalutnom revolving kreditu vrijednom 50 milijuna kuna, a koji će se koristiti za opće korporativne svrhe. Zajmodavac ovog kredita je Erste&Steiermärkische Bank d.d. Kreditni limit ima dospijeće jednu godinu uz ugovorene varijabilne kamatne stope, a namijenjen je odobravanju kredita, te izdavanju bankovnih garancija i akreditiva.

Navedena linija će biti iskorištena za osiguranje stabilnosti poslovanja Petrokemije d.d. i održavanje poslovnih procesa, a ujedno pokazuje jačanje povjerenja financijskih institucija u poslovanje kompanije.

Dokumenti za preuzimanjePovratak