Vijesti

Planiranje nove poljoprivredne sezone!

Na vrijeme se pripremite i nabavite potrebno gnojivo za gnojidbene zahvate koji vas očekuju u novoj vegetacijskoj sezoni:
- KAN, ASN za prihranu pšenice, uljane repice, ječma, trava i travno-djetelinskih smjesa
- Urea, Petorkmeijas, KAN, ASN za prihranu voćnjaka, vinograda, ukrasnog grmlja i živica
- NPK 7-20-30 za osnovnu gnojidbu voćnjaka, vinograda, okopavina i povrtnih kultura (ukoliko u jesen to niste obavili još uvijek stignete uslijed povoljnih vremenskih prilika)
- NPK 15-15-15, NPK 20-10-10, NPK 13-10-12 za predsjetvenu gnojidbu proljetnih kultura
 

Dokumenti za preuzimanjePovratak