Vijesti

Počela berba jabuka

U voćnjaku Silvije Dovečer pored Čazme, u kojem smo postavili gnojidbeni pokus, počela je berba jabuka. Prihrana jabuka s dušično – sumpornim gnojivom ASN i s Fertinama (Fertina V, Fertina Ca, Fertina B, Fertina Fe i Fertina R) postigla je izražajnu obojenost i krupnoću plodova, te veću težinu u odnosu na negnojene jabuke.

Dokumenti za preuzimanjePovratak