Vijesti

Žetva uljane repice

Na OPG - u Petra Puhara u Velikom Otoku kraj Koprivnice obavljena je žetva uljane repice. Cilj gnojidbenog pokusa koji smo tamo postavili bio je pokazati pozitivan utjecaj prihrane dušično - sumpornim gnojivima ASN i Petrokemijas na poboljšanje kvalitete uljane repice (sadržaj ulja), bez smanjenja prinosa. Unatoč izrazito nepovoljnoj godini za uljanu repicu dobiveni rezultati bili su očekivani. Kod varijante u kojoj su prihrane obavljene našim dušično - sumpornim gnojivima zabilježen je veći prinos i niži postotak vlage u žetvi. Kakav će utjecaj gnojidba imati na sadržaj ulja utvrdit će analiza zrna.

Dokumenti za preuzimanjePovratak