Vijesti

13. Kongres Hrvatskog tloznanstvenog društva

U Vukovaru je započeo s radom 13. Kongres Hrvatskog tloznanstvenog društva s međunarodnim sudjelovanjem  na temu „Potencijal tla i zemljišnih resursa: ključne uloge znanosti i učinkovitih politika“.

Na kongresu će u obliku postera pod nazivom „Utjecaj gnojidbe dušičnim I dušično sumpornim gnojivima na randman I kvalitetu maslinovog ulja” biti predstavljen rad naše specijalistice za primjenu gnojiva mr. sc. Sanje Biškup.

Kongres ima za cilj širiti napredne znanstvene spoznaje u području gospodarenja tlom i zemljištem, pokrivajući sva glavna tloznanstvena područja, počevši od postanka i klasifikacije tala do kakvoće tla i njegovog potencijala za proizvodnju hrane.

Dokumenti za preuzimanjePovratak

Galerija