Agro novosti

Predsjetvena i startna gnojidba okopavina

Predsjetvenom i startnom gnojidbom kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe i krumpira  ubrzavamo rast i razvoj mlade biljke na samom početku vegetacije. Od mineralnih gnojiva primjenjuju se formulacije s približno jednakim udjelom hraniva kao što su formulacije NPK 15-15-15 ili NPK 20-10-10 ili NP 20-20 u količinama 150 do 250 kg/ha. Za uljarice i korjenaste kulture kod kojih je bitno nakupljanje ulja i što veći sadržaj suhe tvari primjenjuju se formulacije sa sumporom: NPK (S) 15-15-15 (3) ili NPK (S) 20-10-10 (3) u količini 150-250 kg/ha.
 

Ukoliko su osnovnom gnojidbom u jesen podmirene ukupne potrebe biljke za fosforom i kalijem, u predsjetvenoj gnojidbi može se primjeniti UREA N 46 u količini 100-150 kg/ha ili tekuće dušično gnojivo UAN N 30 u količini 120-170 l/ha. Izuzetak je soja čije je sjeme inokulirano bakterijama koje vežu dušik iz zraka i koju ne treba gnojiti s dušikom.
 

Poljoprivrednim kulturama koje se proizvode radi povećanog sadržaja proteina i ulja u zrnu te visoke količine šećera i škroba u korijenu ili gomolju neophodno je dodati gnojidbom sekundarno hranivo sumpor. Stoga se u predsjetvenoj gnojidbi ovih kultura može primijeniti dušično sumporno gnojivo Petrokemijas (20N + 24S) u količini 200-300 kg/ha.
 

U startnoj gnojidbi zajedno sa sjetvom mogu se dodati formulacije gnojiva NPK 15-15-15 ili NPK 20-10-10 ili NPK (S) 15-15-15 (3) ili NPK (S) 20-10-10 (3) u količini 100-200 kg/ha. 

Dokumenti za preuzimanjePovratak

Galerija