Kontaktipregledaj sve kontakte
0800 647 647besplatni telefon
Agro novosti

PROLJETNA PRIHRANA TRAJNIH NASADA

Uskoro kreće vrijeme za proljetnu prihranu trajnih nasada (voćnjaka, vinograda i maslinika). Za prihranu višegodišnjih nasada može se koristiti jedno od navedena četiri  dušična (KAN, UREA) odnosno dušično sumporna ( ASN, Petrokemijas) proizvoda. Preporuča se proljetnu prihranu obaviti u najmanje dva obroka.

 

Prva prihrana može se obaviti (od početka veljače do sredine travnja) primjenom

300 kg/ha (30kg/1000 m2) ASN -  a ili KAN – a   ili

175 kg/ha   (17,5 kg/1000 m2) UREE ili

400 kg/ha   (40 kg/1000 m2) Petrokemijasa

 

Druga prihrana obavlja se (od kraja travnja do kraja svibnja) primjenom

120-150 kg/ha (315-20  kg/1000 m2) ASN -  a ili KAN – a   ili

65-80 kg/ha   (6,5-8  kg/1000 m2) UREE ili

400 kg/ha   (40 kg/1000 m2) Petrokemijasa

 

Primjer gnojidbe dušičnim i dušično sumpornim gnojivima možete vidjeti OVDJE, u izvedenoj  gnojidbi voćnjaka jabuke tijekom 2017. godine u Kozarcu na OPG-u Tajane Habuš.

Dokumenti za preuzimanjePovratak

Galerija