Kontaktipregledaj sve kontakte
0800 647 647besplatni telefon
Agro novosti

I TRAVNJAKE TREBA PRIHRANITI

Rast trava (talijanski ljulj, engleski ljulj) počinje kod temperature 3 - 5 ⁰C. Kako su temperature tijekom siječnja bile i više od ovih trave su za svoj rast iskoristile sve rezerve hraniva, te ih je nužno prihraniti čim prije (uzimajući u obzir odredbe Pravilnika o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva) da bi se osigurala masa i potrebna kvaliteta krme. Pri tome valja uzeti mu obzir da se glavnina korjena trava nalazi u površinskom sloju tla dubine do 5 cm tako da će se moći dobro iskoristiti sva hraniva dodana prihranom.

Preporučena gnojiva za prihranu trava su dušična gnojiva ASN ili KAN iako se u ranoj prihrani trava, naročito na lakšim tlima, mogu primjeniti i NPK formulacije kao što su NPK 20-10-10 ili NPK 15-15-15.

Dokumenti za preuzimanjePovratak

Galerija