Kontaktipregledaj sve kontakte
0800 647 647besplatni telefon
Agro novosti

UZIMANJE UZORAKA TLA U NIJEMCIMA

U suradnji sa Savjetodavnom službom naša tvrtka i ove godine sudjeluje u sortno demonstracijskom pokusu koji će biti postavljen na tri lokacije u Hrvatskoj (Međimurska, Vukovarsko-srijemska i Virovitičko-podravska županija). Na svakoj lokaciji posijat će se 43 hibrida kukuruza, s ciljem odabira najprilagodljivijeg hibrida s obzirom na agrookolišne uvjete. Petrokemija će obaviti kemijske  analize tla i osigurati dušično gnojiva za prihranu.

Uzorke tla uzeli smo na prvoj lokaciji, na OPG – u Marka Šibalića u Nijemcima, koji se  bavi ratarskom proizvodnjom i na svojih 150 ha od naših gnojiva najčešće koristi NPK 7-20-30, KAN i Ureu. 

Dokumenti za preuzimanjePovratak

Galerija