Kontaktipregledaj sve kontakte
0800 647 647besplatni telefon
Agro novosti

POTREBE PŠENICE ZA MINERALNIM HRANIVIMA

Pred nadolazeću vegetacijsku sezonu,  dok pšenica  u polju miruje,  pravo je vrijeme da kroz nekoliko korisnih  tekstova osvježimo svoje znanje o ovoj važnoj poljoprivrednoj kulturi.

Pšenica je najvažnija krušna žitarica i najraširenija poljoprivredna kultura u svijetu, a osim toga i osnovna hrana velikom dijelu svjetskog stanovništva. Njeni najvažniji dijelovi, zrno i slama, se hrane i sastoje od 15 elemenata. Najzastupljeniji u sastavu pšenice su N (dušik), P (fosfor), K (kalij), Ca (kalcij), Mg (magnezij) i Si (silicij), nešto niža zastupljenost je Fe (željezo) i S (sumpor) dok su najniže zastupljeni Zn (cink), Ni (nikal), Mn (mangan), Mo (molibden), Cu (bakar), Co (kobalt) i B (bor).

Svakako je važno naglasiti kako su N, P i K hraniva koja je potrebno u određenoj količini dodavati i na najplodnijim tlima, bez obzira radi li se o direktnoj gnojidbi pšenice ili pojačanoj gnojidbi predkulture iza koje se sije pšenica. Količina potrebnih navedenih hraniva ovisi o ostvarenom prinosu zrna i pripadajućih žetvenih ostataka (slame). Orijentaciono za 1t priroda (zrna i slame) potrebno je 25 - 35 kg N (dušika), 10 - 15 kg P2O5 (fosfora) i 20 - 30 kg K2O (kalija).

Dokumenti za preuzimanjePovratak