Kontaktipregledaj sve kontakte
0800 647 647besplatni telefon
Agro novosti

DAN POLJA U VAŠKOJ

                                                       

Na pokusnim poljima u Vaškoj kraj Virovitice na OPG - u Hrgović održan je Dan polja kukuruza, tijekom kojeg je obavljena i javna berba kukuruza. Dan polja u Virovitičko - podravskoj županiji organiziran je u suradnji sa Savjetodavnom službom koja je i inicijator za postavljanje pokusa s različitim hibridima kukuruza.
Na pokusnom polju posijana su odabrana 35 hibrida kukuruza svih sjemenarskih tvrtki koje su zastupljene u Hrvatskoj. Cilj i svrha pokusa bila je utvrditi koji će hibridi pokazati najbolje rezultate s obzirom na proizvodne uvjete i obavljenu agrotehniku. Dobra agrotehnika podrazumijeva i gnojidbu s kojom se Petrokemija uključila u pokus. Na osnovu kemijske analize tla koja je obavljena u našem Laboratoriju za zaštitu okoliša dana je optimalna gnojidbena preporuka uz prihranu ASN - om, jer radi se o blago alkalnom tlu (pH 7,3). Nakon primjene ASN - a tijekom vegetacije mjerena je ph reakcija tla koja se nije promijenila pod utjecajem sumpora iz ASN - a.
Okupljenim poljoprivrednicima predstavljena je obavljena gnojidba u ovom pokusu bazirana na kemijskoj analizi tla, naš novi proizvod ASN korišten u ovom pokusu, kao i rezultati pokusa koji su bili više nego zadovoljavajući s obzirom na sušniji period tijekom vegetacije.

 

Dokumenti za preuzimanjePovratak