Kontaktipregledaj sve kontakte
0800 647 647besplatni telefon
Agro novosti

POKUS NA KUKURUZU

Na inicijativu Savjetodavne službe u tri hrvatske županije, s potpuno različitim agroekološkim uvjetima, postavljeni su pokusi na kukuruzu, a sve u cilju preporuke najadaptabilnijeg hibrida u određenom području i preporuke optimalne agrotehnike. Na polju u Nijemcima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u komparativnom pokusu sudjelovala je i naša tvrtka, i tamo je prije par dana održana berba 38 hibrida kukuruza

 

Uz kemijsku analizu tla, koja je neizostavna za preporuku optimalne gnojidbe i koja je obavljena u našem laboratoriju, Petrokemija je u pokusu sudjelovala i s mineralnim gnojivom ASN kojim je obavljena prihrana svih hibrida.

 

„Znajući koliko je važno da kukuruz ima na raspolaganju dovoljno hraniva upravo u fazi kada počinje s najintenzivnijim rastom odlučili smo se za izbor ASN - a, mineralnog gnojiva čiji sadržaj sumpora pospješuje usvajanje dušika, a time i postizanje odličnih prinosa koje smo imali prilike vidjeti bez obzira na izrazito nepovoljnu, sušnu godinu“, ističe Ruža Vukadin, specijalistica za primjenu gnojiva u našoj tvrtki

.

Marko Šibalić, izvođač pokusa u Nijemcima, izrazio je zadovoljstvo s postignutim prinosima kao i s našim gnojivima, koja kako kaže redovito koristi u svojoj poljoprivrednoj proizvodnji već dugi niz godina.

Dokumenti za preuzimanjePovratak