Kontaktipregledaj sve kontakte
0800 647 647besplatni telefon
Agro novosti

KALCIZACIJA

S ciljem razvijanja svijesti o potrebi kalcizacije kiselih tala i gnojidbi sukladno potrebama biljke, a u skladu sa stvarnom plodnošću tla uz istovremenu brigu o sadržaju organske tvari u tlu, u organizaciji predstavnice Savjetodavne službe Koprivničko – križevačke županije Tatjane Međimurec,  održana je još jedna u nizu „učionica u polju“.

 

Na obiteljskom gospodarstvu Blažotić i njihovoj parceli u mjestu Peteranec okupilo se 30 - ak poljoprivrednih proizvođača koji su dobili informacije o temama:

 

1. Kalcizacija kiselih tala –materijali za kalcizaciju na tržištu RH, Intercal d.o.o., predstavnik Dario Andrijević, dipl.ing.agr.,

2. Utjecaj gnojidbe na prinos i kvalitetu ratarskih proizvoda, Petrokemija d.d., predstavnica Višnja Mikoč, dipl.ing.agr.,

3. Uloga organske tvari u tlu i njena važnost za „život“ tla i njegovu produktivnost, Savjetodavna služba, predstavnica mr.sc. Tatjana Međimurec.

 

Nakon predavanja, na samoj parceli održan je prikaz primjene materijala za kalcizaciju i unošenje u tlo na strništu nakon žetve pšenice, na parceli na kojoj se prethodnom analizom utvrdilo da pripada u skupinu jako kiselih tala.

Dokumenti za preuzimanjePovratak