Kontaktipregledaj sve kontakte
0800 647 647besplatni telefon
Agro novosti

Odluka Vlade RH o ustupu i kupoprodaji tražbina

Vlada Republike Hrvatske je na 97. sjednici održanoj 24. svibnja 2018. donijela Odluku o davanju ovlasti za sklapanje ugovora o ustupu i kupoprodaji tražbina prema trgovačkom društvu Petrokemija d.d. 

Pročitaj više

50 godina proizvodnje gnojiva KAN

24. svibnja 1968. godine Petrokemija je proizvela prve granule gnojiva KAN. 

Pročitaj više

Egzaktni pokus gnojidbe u voćnjaku jabuke

Provjerili smo napredak egzaktnog gnojidbenog pokusa „Optimalizacija gnojidbe trajnog nasada na karbonatnom tlu“ u voćnjaku jabuke tvrtke Rabo d.o.o. u Kneževim Vinogradima. 

Pročitaj više

Prihrana vinove loze putem lista Fertinama B, G i Fe

Prihranom putem lista hranjivim otopinama Fertinama povećavamo sadržaj suhe tvari i šećera u bobicama grožđa. Za lisnu prihranu vinograda imamo tri Fertine: Fertinu B, Fertinu G i Fertinu Fe. 

Pročitaj više

Remont generatora na Energani

Sutra kreće remont turbo generatora na postrojenju Energana u Petrokemiji d.d.

Pročitaj više

Proljetna prihrana vinove loze dušikom putem tla

Dobra opskrbljenost vinove loze dušikom temelj je dobre rodnosti. Od hraniva dušik najviše utječe na povećanje prinosa i zasluženo ga nazivaju elementom prinosa.

Pročitaj više

Obilazak pokusa na pšenici

Obišli smo gnojidbeni pokus na pšenici (sorta Silvija) koji provodimo u suradnji s Agronomskim fakultetom Zagreb i Poljoprivrednim institutom Osijek. 

Pročitaj više

Suradnja Petrokemije i Luke Vukovar

Članovi Uprave i Nadzornog odbora naše tvrtke održali su u Vukovaru sastanak s predstavnicima grada i Luke Vukovar o dosadašnjoj i budućoj suradnji.

 

 

Pročitaj više