Javni natječaji

Javni poziv za otkup potraživanja Petrokemije d.d.prema Gorup d.o.o. Klanjec