Javni natječaji

Natječaj za dodjelu donacija u 2021. godini - „PETROKEMIJA U ZAJEDNICI“

Petrokemija d.d. želeći pružiti potporu kvalitetnim humanitarnim, kulturnim, edukacijskim, zdravstvenim, znanstvenim i drugim projektima i programima koji pridonose dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu donacija.

 

Programska područja za dodjelu donacija:
 

 - Mladi, obrazovanje, znanost i sport – edukacijski i obrazovni projekti i programi namijenjeni djeci i mladima
 - Humanitarni projekti - projekti čiji su nositelji udruge koje se bave pomaganjem bolesnima, invalidima i socijalno ugroženim osobama i drugi općekorisni projekti i svrhe
 - Očuvanje kulturne, povijesne i tradicijske baštine te očuvanje okoliša – projekti očuvanja baštine Grada Kutine i okolice kao i briga za okoliš


Na natječaj se ne mogu javiti:

 - političke stranke, udruge građana ili liste građana koje se organiziraju u cilju ostvarenja političkih ciljeva
 - tijela javne vlasti
 - organizacije ili pojedince koje svojim djelovanjem podupiru rasnu, vjersku ili bilo koju drugu diskriminaciju
 - događanja koja su uvredljiva za javni moral ili dobar ukus i nisu u skladu s vrijednostima koje promiče Petrokemija
 - organizacije koje imaju bilo kakvo dugovanje prema Petrokemiji ili vode spor s Petrokemijom
 - organizacije ili pojedince koji su svojim dosadašnjim radom štetili ugledu Petrokemije ili joj nanijeli materijalnu štetu
 - organizaciji i pojedince koji imaju sjedište ili prebivalište izvan Republike Hrvatske
 

Formalni uvjeti natječaja i način prijave

Prijava na natječaj se vrši dostavom popunjenog obrasca „Zahtjev za donacijom“ i pripadajuće dokumentacije isključivo putem elektroničke pošte na adresu: donacije@petrokemija.hr . Ukoliko niste u mogućnosti poslati zahtjev putem elektroničke pošte, iznimno ga možete poslati poštom na adresu:
 

Petrokemija d.d., Ured Uprave – za donacije, Aleja Vukovar 4, 44320 Kutina


Obvezni dokumenti i obrasci za prijavu:

 - Zahtjev za donaciju
 - Preslika izvatka iz Registra udruga i Preslika izvatka iz Registra neprofitnih organizacija


Detaljno o pravilima za dodjelu donacija pročitajte u Pravilniku o donacijama i sponzorstvima.


Rok prijave

Prijave se u 2021. godini primaju u razdoblju od 15.3.2021. do zaključno 15.4.2021. godine.


Maksimalni iznos donacije po jednom projektu je 10.000 kuna.

Rezultati natječaja biti će objavljeni 17.5.2021. godine na web stranici Petrokemije .
Prijavitelji kojima nisu odobrena financijska sredstva o tome će dobiti obavijest elektroničkim putem.
Odabrane prijavitelje izvijestiti će se elektroničkom poštom o iznosu dodijeljenih sredstava.
Odobreni iznos donacije uplatiti će se jednokratno nakon završetka natječaja i donošenja odluka o donacijama.

Dokumenti za preuzimanjePovratak