Javni natječaji

PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA - JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU PO VIĐENJU VAGONA-CISTERNI