Gnojidbeni savjeti

Proljetna gnojidba kukuruza

Kukuruz ima velike potrebe za hranivima, jer u kratkom vegetacijskom razdoblju stvara velike prinose organske tvari. Na srednje plodnim tlima, za optimalne prinose kukuruza, gnojidbom je potrebno osigurati 150-200 kg dušika (N), 100-150 kg fosfora (P2O5) i 120-200 kg kalija (K2O) po hektaru proizvodne površine. U ishrani kukuruza veći udio fosfora i kalija, i manji udio dušika unosi se u osnovnoj obradi tla, dok se preostali dio potreba za hranivima unosi tijekom vegetacije u predsjetvenoj  i startnoj gnojidbi te prihrani.

Predsjetvena i startna gnojidba NPK i dušičnim gnojivima preporuča se kod sjetve u hladna, vlažna i tla niske plodnosti, kako bi biljke u ranom porastu imale na raspolaganju dovoljno hranjivih tvari u neposrednoj blizini korijena. NPK mineralna gnojiva potrebno je primijeniti predsjetveno ili tijekom sjetve, ukoliko nije obavljena jesenska gnojidba u osnovnoj obradi tla. Dušik i fosfor u sjetvenom sloju omogućuju brži razvoj korijena, početni rast mladih biljaka, ranije sazrijevanje i veći prinos posebice u hladnim, nepropusnim i tlima kisele reakcije. 

 

Predsjetvana gnojidba

Predsjetvena gnojidba kukuruza obavlja se u rano proljetnom razdoblju prilikom zatvaranja zimske brazde kada se unosi veći udio dušika i manji udio fosfora i kalija od ukupnih potreba u ishrani kukuruza. Od mineralnih kompleksnih gnojiva mogu se primijeniti NPK formulacije srednje koncentracije hraniva dušika, fosfora i kalija te manjeg udjela sumpora i magnezija poput NPK (S) 15-15-15 (3) ili NPK (MgO, SO3) 7-14-21 (2,18) u količini 200-300 kg/ha. U predsjetvenoj gnojidbi mogu se unijeti ukupne potrebe kukuruza za dušikom primjenom dušičnih gnojiva u amidnom ili amonijskim obliku, kao što su dušična gnojiva UREA N 46 ili Petrokemijas (20 N + 24 S). Primjenom ovih dušičnih gnojiva smanjuje se opasnost od gubitka dušika ispiranjem te imaju produženo djelovanje u tlu tijekom vegetacije poljoprivrednih kultura. U predsjetvenoj gnojidbi može se primijeniti UREA N 46 u količini 100-150 kg/ha ili Petrokemijas (20 N + 24 S) u količini 200-250 kg/ha. Petrokemijas je dušično sumporno mineralno gnojivo u granuliranom obliku, vodotopivo i lako pristupačnih hraniva za biljke. Ekološki je prihvatljivo jer se amonijevi ioni vežu na čestice tla te ne dolazi do gubitka dušika iz tla ispiranjem ili isparavanjem. Primjenom na slabo alkalnim i alkalnim tlima snižava visoku pH reakciju tla i na taj način oslobađa fosfor iz teško topivih spojeva, te omogućuje dostupnost mikrohraniva bora (B), cinka (Zn), mangana (Mn) i željeza (Fe).

 

Startna gnojidba

Startna gnojidba kukuruza obavlja se zajedno sa sjetvom gdje se gnojivo polaže oko 5-10 cm sa strane i ispod sjemena. Unešena hraniva startnom gnojidbom odmah su na raspolaganju korijenu te ih biljka trenutno koristi za brži porast i razvoj. U startnoj gnojidbi može se primijeniti gnojivo Petrokemije sa podjednakim sadržajem hraniva, kao što je NPK (S) 15-15-15 (3) u količini od 100-150 kg/ha.

Predsjetvena i startna gnojidba ne može zamijeniti osnovnu gnojidbu, ali unošenjem manjih količina hraniva pred sjetvu uvelike doprinosi rastu i razvoju biljke te potencira viši prinos poljoprivrednih kultura.

Dokumenti za preuzimanjePovratak

Galerija

Želite povećati svoje poljoprivredne rezultate potpuno besplatno?

Kliknite ovdje i prijavite se na naš glasnik.