Gnojidbeni savjeti

Proljetna prihrana voćnjaka, maslinika i vinograda

Proljetnom gnojidbom voćnjaka i vinograda dodaju se hraniva za snažniji, siguran razvoj tijekom vegetacije, viši prinos, kvalitetnije plodove bolje zdravstvene vrijednosti.

Proljetna prihrana trajnih nasada (voćnjaci, vinogradi, maslinici) obavlja se s dušičnnim (KAN, UREA) ili dušično sumpornim gnojivom (ASN i Petrokemijas ), ali i NPK gnojivima u slučaju izostanka osnovne gnojidbe u jesen.  Ukoliko u jesen fosfor i kalij nisu unijeti u tlo, obavlja se i gnojidba s NPK 7-20-30, u količini od 350 – 600 kg/ha (35-60 g/m2). Druga mogućnost unosa fosfora i kalija je gnojidba putem NPK (MgO, SO) 7-14-21 (2,18) u količini od 500 – 700 kg/ha (50-70 g/m2).

Proljetna prihrana voćaka, maslinika i vinograda obavlja se zasebnim dušičnim gnojivima poput UREE sa 150-200 kg/ha (15-20 g/m2) i  KAN-om sa 300 - 450 kg/ha (30-45 g/m2) ili dušično sumpornim gnojivima poput ASN-a sa 300 - 450 kg/ha (30-45 g/m2) i Petrokemijas-a sa 400-600 kg/ha (40-60 g/m2). Navedenu količinu dušičnog (KAN, UREA) ili dušično sumpornog gnojiva (ASN, Petrokemijas) potrebno je podijeliti u dva obroka s razmakom 30-40 dana. Osim navedenih dušik se može unijeti putem NPK gnojiva s povišenim sadržajem dušika poput NPK 20-10-10 (400-600 kg/ha ili 40-60 g/m2) ili NPK 15-15-15 (550-800 kg/ha ili 55-88 g/ m2) ili  NP 20-20 (400-600 kg/ha ili 40-60 g/ m2). Ukoliko se navedena gnojiva primjenjuju zasebno po trsu u prvoj prihrani dodaje se 80-100 grama dok 20-30 grama u drugoj. Na lužnatim tlima ASN i Petrokemijas omogućuju bolju dostupnost blokiranih mikrohraniva  i fosfora čime se osigurava opskrba potrebnih hraniva i bolje zametanje cvjetnih pupova za slijedeću vegetacijsku godinu. Primjena dušično sumpornih gnojiva moguća je na kiselim tlima, ali je potrebno prethodno obaviti kalcizaciju. Petrokemijas (amonijev sulfat NS 20-24) predstavlja ekološko prihvatljivo gnojivo s brojnim pozitivnim osobinama poput lake vodotopljivosti, stabilnih fizikalno kemijskih svojstava. Posebno je interesantan za maslinare i uzgajivače lupinastog voća (orah, lijeska, badem, kesten) jer povisuje sadržaj fenola i suhe tvari te postotak ulja u plodu. ASN (amonijev sulfonitrat NS 26-15) je dušično sumporno gnojivo s brojnim ekološkim, fizikalnim i kemijskim prednostima namijenjeno ishrani voćaka i vinove loze jer povećava sadržaj fenola, proteina, šećera, suhe tvari te naglašava obojenost plodova. Primjenjuje se u prihrani u količini 150-400 kg/ha  (15-40 g/m2) godišnje s tim da se navedena količina podijeli na više obroka. Gnojidba s UREOM utječe na smanjeno opadanje plodova uslijed stresa što dovodi do većeg broja plodova na stablu i postignuti veći urod. Dušično-sumpornim mineralnim gnojivima, Petrokemijasom i  ASN-om utječemo na kakvoću  i  prosječnu masu ploda što znači veći randman maslinovog ulja, veći sadržaj fenola, povećan sadržaj oleinske kiseline te veći udio aromatskih tvari u ulju, čime se pridonosi većoj zdravstvenoj vrijednosti takvog ulja. Isto tako kod voćaka i grožđa postiže se veći plod, bolje izražene arome, bolja je obojenost te veća koncentracija suhe tvari i šećera u plodu.

Iz navedenih razloga proljetnom i kasno proljetnom primjenom gnojidbe osigurava se nesmetan rast i razvoj trajnih nasada uz jamstvo sigurnog i kvalitetnog prinosa kao rezultat dobrobiti opskrbe potrebnim hranivima.

Dokumenti za preuzimanjePovratak

Galerija

Želite povećati svoje poljoprivredne rezultate potpuno besplatno?

Kliknite ovdje i prijavite se na naš glasnik.