Gnojidbeni savjeti

Rezultati pokusa u Vaškoj

U suradnji s OPG – om Siniše Hrgovića iz Vaške Petrokemija d.d. provodi trogodišnji demonstracijski pokus u kojem se promatra utjecaj gnojiva na prinos i kvalitetu kukuruza. Cilj je utvrđivanje utjecaja naših dušično – sumpornih gnojiva na povećanje prinosa i povećanje sadržaja proteina u zrnu. Kukuruz je žitarica koja se u našim proizvodnim uvjetima nalazi na prvom mjestu po zastupljenosti u proizvodnji.
Poznato je da za postizanje visokih i stabilnih prinosa presudnu ulogu imaju voda i količina dušika koja će biti usjevu na raspolaganju, a za povećanje sadržaja proteina, uz dovoljnu količinu vode, potrebna je uravnotežena gnojidba dušikom, fosforom, kalijem i sumporom. Polazeći od ovih činjenica, te na osnovu kemijske analize tla, sastavljene su dvije varijante gnojidbe, pri čemu je u obje primjenjena ista količina dušika, fosfora i kalija.
Razlika je u formulacijama gnojiva koje je primjenjeno, tako da je u drugoj varijanti primjenom dušično – sumpornih gnojiva uz tri osnovna hraniva dodan i sumpor. U sve tri godine godine pokusa siju se kukuruzi tipa zuban, ali iz različitih FAO grupa. Dobiveni rezultati opravdali su očekivanja.
Hibrid iz FAO grupe 500 u varijanti u kojoj su primjenjena dušično – sumporna gnojiva imao je veći prinos za 5 posto, a sadržaj proteina za 3 posto. Ovi rezultati ne iznenađuju s obzirom da sumpor potiče maksimalno iskorištenje primjenjenog dušika. 
 

Dokumenti za preuzimanjePovratak

Galerija

Želite povećati svoje poljoprivredne rezultate potpuno besplatno?

Kliknite ovdje i prijavite se na naš glasnik.