Gnojidbeni savjeti

Gnojidba lucerne

Njena iznimna važnost se očituje u tome što daje veliku količinu mase čime je osigurana visoka proizvodnja jeftinih bjelančevina po jedinici površine ali ne samo bjelančevina nego i vitamina, vrijednih aminokiselina i minerala.  Osim za ishranu stoke lucerna u novije vrijeme ima i sve zapaženiju ulogu u dobivanju bioplina, etanola, i dr.

Lucerna je višegodišnja kultura koja će na istoj površini ostati nekoliko godina, a uzme li se u obzir činjenica da daje 3 do 5 otkosa tijekom godine svakako treba kvalitetnu gnojidbu, koja će joj omogućiti potpuno iskorištenje njenog potencijala. Ni jedan tip zemljišta nema dovoljno hranjivih tvari da bi se bez gnojidbe mogli postići visoki i stabilni prirodi tijekom cijelog perida njenog uzgoja. Iz tog razloga se preporuča prije sjetve, za svako pojedinačno  proizvodno područje, odrediti optimalna gnojidba na osnovu stanja tla i očekivanog priroda.

Lucerna je kultura koja dobro reagira na organsku gnojidbu i ukoliko je to moguće poželjno je primjeniti ju. Organska gnojidba povoljno utiče na popravljanje strukture tla zahvaljujući čemu će se bolje usvajati i hraniva iz mineralnih gnojiva. Mineralna gnojidba je neophodna jer lucerna zbog svoje velike energije porasta mora imati na raspolaganju i velike količine hraniva u pristupačnom obliku. Najveće potrebe su svakako za makrohranivima: kalijem, dušikom i fosforom.

Kalije je više od bilo kojeg drugog hraniva potreban za uzgoj lucerne. On djeluje na procese disanja, fotosinteze, sinteze bjelančevine i vitamina, metabolizam i transport ugljikohidrata, a ne manje važan je i njegov uticaj na povećanje otpornosti na niske temperature, sušu i bolesti. Pred sjetvu bi se trebalo primjeniti 40% od ukupno potrebne količine, a ostatak se dodaje u drugoj i trećoj godini uzgoja. Nedostatak ovog hraniva manifestira se pojavom bijelih pjega uz rub starijih listova, koji se s vremenom suše i propadaju.

Drugo neophodno hranivo je dušik. Dušik je sastavni dio bjelančevina, enzima i  klorofila. Lucerna je kultura koja dušik može usvajati iz tla i iz zraka. Dušik iz zraka usvaja uz pomoć simbiotskih bakterija koje se nalaze smještene na korjenu biljke. Budući da može usvojiti dušik iz zraka nije nužna obilna gnojidba mineralnim dušičnim gnojivima. Nedostatak dušika se manifestira usporenim rastom, kržljavošću biljaka, svjetlo zelena boja listova, a korijen je dug i vlaknast.

Fosfor je također neizostavno hranivo u gnojidbi lucerne jer sudjeluje u svim važnim životnim procesima biljke, između osalog i na razvoj kvržičnih bakterija. Gnojidba fosforom uvjetuje povećanje mase kvržica i koncentracije dušika u biljkama. Posebno je važna gnojidba fosforom kod sjetve lucerne na tlima niže pH vrijednosti. Pred sjetvu se primjenjuje 60% fosfora od ukupno potrebne količine, a ostalo se rasporedi na drugu i treću godinu. Nedostatak fosfora se manifestira sitnijim tamnozelenim listovima i crvenom do purpurnom bojom stabljike dok je korijen svjetlosmeđe boje.

Sva tri potrebna hraniva nalaze se u formulaciji gnojiva NPK 7-20-30 koja je neizostavna u osnovnoj i predsjetvenoj gnojidbi lucerne. Primjer gnojidbe lucerne na srednje plodnom tlu je sljedeći: osnovnom obradom u tlo se unosi 500-600 kg/ha NPK 7-20-30 ili NPK 0-20-30. U predsjetvenoj pripremi treba primjeniti još 200 – 300 kg/ha NPK 7-20-30.  Na ovaj način podmiriti će se potrebe biljke za rast i razvoj u prvoj godini kako bi se i korjen i nadzemni dio normalno razvijali. Idućih godina, druga i treća godina uzgoja, potrebno je obavljati prihranu sa 200 - 300 kg/ha NPK 7-20-30 i to u jesen iza predzadnje košnje. Ova gnojidba je značajna radi stvaranja veće koncentracije sokova u korjenu i kruni korjena što sprečava smrzavanje biljke.

            Dobro ishranjena biljka razvija snažan, dubok i gust korjen. Time je biljci osigurano dovoljno vlage, a razvija se i jaka korjenova kruna iz koje izbija obilje snažnih nadzemnih izboja, koji formiraju gust sklop i osiguravaju visoki prirod.

Dokumenti za preuzimanjePovratak
Želite povećati svoje poljoprivredne rezultate potpuno besplatno?

Kliknite ovdje i prijavite se na naš glasnik.