Gnojidbeni savjeti

Gnojidba uljane repice

Dobra opskrbljenost biljaka osnovnim i sekundarnim hranivima utjecat će na optimalni razvoj usjeva. Brzina usvajanja hranjivih tvari od strane uljane repice ovisi o dinamici kretanja hraniva u tlu i fazi razvoja biljke.

U ranim fazama rasta pa sve do faze cvatnje uljane repice najbrži je unos osnovnih i nekih sekundarnih hraniva poput dušika, fosfora, kalija i sumpora.

 

Dušik i sumpor su hraniva vrlo pokretna u tlu i unose se gnojidbom nekoliko puta tijekom vegetacije biljaka, za razliku od fosfora i kalija koji se unose u osnovnoj i predsjetvenoj obradi tla. Osim dovoljne opskrbljenosti tla hranivima i vlažnost tla ima važnu ulogu u gnojidbi te postizanju optimalnog prinosa uljane repice.

 

Razliku između količine hraniva koju biljci osigurava tlo i potrebne količine hraniva za određeni prinos potrebno je nadoknaditi mineralnom gnojidbom koja se prema vremenu primjene dijeli na osnovnu i predsjetvenu gnojidbu te prihranu.

 

U određivanju količine i odnosa, kao i vremena i načina primjene makro i mikrohraniva, nužna je kemijska analiza tla i poznavanje dinamike njihova usvajanja, odnosno potrebe biljaka za pojedinim hranivima tijekom vegetacije. Ovakvim upravljanjem hranivima moguće je ekonomičnije primijeniti gnojiva.

Dokumenti za preuzimanjePovratak
Želite povećati svoje poljoprivredne rezultate potpuno besplatno?

Kliknite ovdje i prijavite se na naš glasnik.