Gnojidbeni savjeti

Prihrana proljetnih ratarskih kultura

Ove poljoprivredne kulture za stvaranje organske tvari po jedinici proizvodne površine usvajaju veću količinu hraniva, a potrebe za dušikom su 180-210 kg N/ha za kukuruz i krumpir, 140-170 kg N/ha za šećernu repu i suncokret i 110-135 kg N/ha za soju.

Prihrana okopavina dušičnim gnojivima uglavnom se obavlja u tlo, ali se može obaviti i prihrana preko lista, odnosno folijarno.

 

Prihrana okopavina u tlo obavlja se zajedno sa međurednom kultivacijom, kojom se razbija pokorica tla kako bi biljka dobila dovoljno vlage i hraniva iz tla u početnim fazama rasta i razvoja. Obavlja se u jedan ili dva obroka od razvijenog trećeg lista biljke pa sve do zatvaranja redova. Koji oblik i koju količinu dušika unijeti u prihrani ovih kultura ovisi o:

  • potrebi biljke za dušikom
  • stadiju razvoja biljke
  • količini oborina u vegetaciji
  • zalihama dušika u tlu (Nmin metoda) te dodanom dušikom u prethodnim gnojidbama

 

U prihrani okopavina mogu se primijeniti sva dušična gnojiva, ali u početnoj fazi rasta biljaka najbolje je primijeniti lako usvojivi nitratni oblik dušika koji je sastavni dio proizvoda Petrokemije, KAN N (MgO) 27 (4,8) ili ASN (26 N + 15 S). U dušičnoj prihrani zajedno s međurednom kultivacijom okopavina tijekom vegetacije mogu se primijeniti KAN ili ASN u količini 200-250 kg/ha, UREA N 46 u količini 100-150 kg/ha ili na karbonatnim tlima PETROKEMIJas (20N + 24S) u količini 250-300 kg/ha.

 

Prihrana okopavina preko lista (folijarno) obavlja se kada je biljkama najpotrebnija jer se ravnomjerno troši voda, brzo se usvajaju i bolje iskorištavaju unesena hraniva, odnosno biljci su odmah dostupna. Ova prihrana ima svoje prednosti jer povoljno utječe na rast i razvoj lisne površine biljaka, te zajedno sa folijarnom prihranom može se obaviti zaštita od bolesti i štetnika u usjevu. U prihrani preko lista okopavina, odnosno folijarno mogu se primijeniti dušična gnojiva iz palete proizvoda Petrokemije, kao što su UREA N 46 ili UAN N 30 u koncentraciji od 1 % do 5 % ujutro ili pred večer. Otopinu UREE za primjenu preko lista (folijarno) potrebno je pripremiti jedan dan ranije, kako bi postigla temperaturu okoline prije folijarne prihrane da ne bi došlo do oštećenja biljaka.

Dokumenti za preuzimanjePovratak
Želite povećati svoje poljoprivredne rezultate potpuno besplatno?

Kliknite ovdje i prijavite se na naš glasnik.