Gnojidbeni savjeti

Prva prihrana pšenice i uljane repice

Čim se dnevna temperatura zraka ustali na  10℃ potrebno je, bez odugovlačenja, krenuti s prvom prihranom kako se ne bi preskočio optimalan rok njene primjene. Preskočena prva prihrana ili njeno kašnjenje uzrokovat će gladovanje usjeva i u startu smanjiti šansu za ostvarenje željenog i očekivanog uroda. Prva prihrana treba biti dobro isplanirana i provedena dušičnim gnojivima. Kolika je stvarna količina dušika potrebna za prvu prihranu konkretnog usjeva može se izračunati na temelju poznavanja ukupne potrebe pšenice i uljane repice za dušikom, utvrđene gustoće sklopa i podatka o zalihi dušika u tlu (Nmin analiza).

Primjeni li se prevelika količina dušika može doći do bujnijeg rasta nadzemne mase na štetu  razvoja korijenovog sistema, koji će zbog toga imati slabiju moć usvajanja hranjiva, a isto tako se biljke pliće ukorijenjuju zbog čega će im sposobnost podnošenja stresnih uvjeta izazvanih dužim sušnim periodima u kasnijim fazama razvoja biti znatno smanjena. Plitko ukorijenjena uljana repica sklona je polijeganju, a jako bujna nadzemna masa podložnija je napadu bolesti i štetnika. Ako se pak primjeni nedovoljna količina dušika na početku vegetacije ne stimulira se regeneriranje korijena i lisne mase, te usjevi zaostaju u rastu i razvoju što rezultira smanjenom količinom i kvalitetom uroda.

Najbolji izbor za prvu prihranu su formulacije mineralnih gnojiva koje sadrže amonijsko-nitratni oblik dušika. Nitratni oblik dušika biljke su u stanju brzo usvojiti i ugraditi u životno važne spojeve, a ako i dođe do nepovoljnih temperaturnih oscilacija zbog čega staje metabolizam biljke, nitratni dušik se skladišti u biljci bez neželjenih posljedica. Amonijski pak dušik ima sposobnost vezanja na koloidne čestice tla što ga čini postojanijim u tlu i duže biljci na raspolaganju. Zadovoljavajuća količina dušika koju treba usjevima osigurati u prvoj prihrani je 40-60 kg/ha jer biljke u ovoj fazi razvoja nemaju dovoljno razvijen korijen za usvajanje većih količina hraniva. Usjevi pšenice i uljane repice posijani u optimalnim rokovima sjetve uz primjenu svih potrebnih agrotehničkih mjera trenutno su u dobroj kondiciji, a da tako i ostane treba ih prihraniti s mineralnim gnojivom KAN ili ASN.

KAN je mineralno gnojivo koje uz dušik sadrži još kalcij i magnezij, sekundarna hraniva vrlo važna za nesmetan rast i razvoj. Dušik i magnezij su značajni elementi za nesmetano odvijanje fotosinteze, a povećanjem intenziteta fotosinteze povećava se i prinos. Pozitivna svojstva KAN-a će naročito  doći do izražaja na tlima kisele reakcije.

ASN je mineralno gnojivo koje sadrži dva vrlo važna građevna elementa, a to su dušik i sumpor. Sumpor pospješuje iskorištenje primijenjenog dušika, a osim toga sudjeluje u izgradnji proteina, aminokiselina, enzima, vitamina biotina i tiamina, te povećava sadržaj ulja. Primjeni li se ASN na tlima alkalne reakcije i u sušnim uvjetima njegov učinak će biti maksimalan.

Bez obzira koju od ovih dviju formulacija odabrali za prvu prihranu nećete pogriješiti. Okvirna količina, koja u ovoj fazi razvoja pšenice i uljane repice može zadovoljiti njihove potrebe za dušikom, je 150 – 250 kg/ha ASN-a ili KAN-a.

Dokumenti za preuzimanjePovratak
Želite povećati svoje poljoprivredne rezultate potpuno besplatno?

Kliknite ovdje i prijavite se na naš glasnik.