Gnojidbeni savjeti

Dan Petrokemije na rajčici i paprici

Na OPG – u Helene Mikas u Sv. Filipu i Jakovu održali smo Dan Petrokemije prezentacijom gnojidbe na rajčici i paprici. Prezentacija se temeljila na kemijskoj analizi tla, gnojidbi u tri varijante prihrane u tlo i folijarnoj prihrani putem lista. Rezultati mjerenja težine i suhe tvari ploda pokazali su prednost gnojidbe Petrokemijasom, nad KAN – om i Ureom, na smeđim tlima vapnenca Zadarske županije.


Radi se o širem području Zadra, Biograda i Ravnih Kotara. Danu Petrokemije prisustvovalo je 15 – ak većih proizvođača povrća iz ovog kraja, kao i tehnologa u tvrtkama koje se bave uzgojem povrća i drugih poljoprivrednih kultura. Organizirali smo ga uz veliku pomoć Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.

Dokumenti za preuzimanjePovratak

Galerija