Gnojidbeni savjeti

Gnojidbeni savjeti u svibnju

VOĆNJACI, MASLINICI I VINOGRADI

 

Obavljanje prihrane s 100 - 150 kg/ha ASN - a ili KAN – a ili Petrokemijasa.

Koristiti Fertinu B u koncentraciji 0,5 - 1 % te Fertinu V i G u koncentraciji 1 - 2 %.  

 

POVRĆE

 

U osnovnoj gnojidbi za sjetvu ili sadnju koristiti 500 - 700 kg/ha NPK 7-20-30.

Prvu prihranu obavite kad su biljke dobro ukorijenjene i imaju 4 - 5 listova sa 100 - 150 kg/ha ASN-a ili KAN – a ili 200 - 250 kg/ha Petrokemijasa.

 

PŠENICA

 

Prihrana prije cvatnje primjenom Fertine R u koncentraciji 2 % ili otopine UREE u koncentraciji
10 - 20 % ili UAN - a 40 l/ha (razrijeđenje s vodom 1:3).

 

TRAVNJACI

Nakon košnje primijeniti 100 - 150 kg/ha ASN-a ili KAN - a.

 

SUNCOKRET I KUKURUZ

 

 Prilikom kultiviranja prihraniti s 200 - 300 kg/ha ASN-a ili KAN-a ili Petrokemijasa.

 

SOJA

 

Prihraniti u fazi prve do treće troliske s dušičnim gnojivom ASN ili KAN u količini 100 - 150 kg/ha.

 

KRUMPIR

 

Prihraniti sa ASN -om ili KAN -om ili Petrokemijasom u količini 200-300 kg/ha

 

Za sva pitanja u vezi gnojidbe vaših poljoprivrednih kultura
nazovite naš besplatni broj 0800 647 647.

 

Dokumenti za preuzimanjePovratak
Želite povećati svoje poljoprivredne rezultate potpuno besplatno?

Kliknite ovdje i prijavite se na naš glasnik.