Gnojidbeni savjeti

Gnojidbeni pokus na rajčici i paprici

Cilj gnojidbenog pokusa

Cilj ovog gnojidbenog pokusa je pokazati visoku učinkovitost naših dušično sumpornih mineralnih gnojiva ASN-a i Petrokemijasa na karbonatnim tlima te svim tlima za uzgoj povrća.  

ASN i Petrokemijas stimuliraju rast i razvoj rajčice i paprike te omogućuju vrhunsku kvalitetu ploda i  maksimalnu izražajnost genetskog potencijala uzgajanih kultura.  Očekujemo da će ovaj gnojidbeni pokus  koji se sastoji od tri gnojidbene varijante to i dokazati! 

 

Radovi na pokusu

Na gnojidbenom pokusu postavljenom na OPG-u Helene Mikas u Svetom Filipu i Jakovu obavili smo osnovnu gnojidbu i prvu dušično – sumpornu prihranu prije sadnje rajčice i paprike. Radovi su izvedeni u suradnji s Mirjanom Dijan iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede.

 

Za osnovnu gnojidbu korišteno je 40 kg NPK 7-20-30/1000 m2.

 

Prihrana je obavljena u tri varijante s jednim od naših  dušičnih ili dušično sumpornih gnojiva:

 - u prvoj varijanti primijenjeno je 38 kg/1000 m2 ASN-a

- u drugoj varijanti primijenjeno je  40 kg/1000 m2 Petrokemijasa

- u trećoj varijanti je primijenjeno 15 kg/1000 m2 UREE

 

Druga prihrana

Tijekom vegetacije predstoji nam i druga prihrana sa 20 do 30 posto manjim količinama gnojiva od ukupne količine namijenjene za cijelu vegetacijsku sezonu, kao i folijarna prihrana putem lista Fertinom P, Fertinom R, Fertinom B, Fertinom Fe. 

Dokumenti za preuzimanjePovratak

Galerija

Želite povećati svoje poljoprivredne rezultate potpuno besplatno?

Kliknite ovdje i prijavite se na naš glasnik.