Gnojidbeni savjeti

Gnojidbeni savjeti u travnju

Uz savjete za gnojidbu u travnju želimo vam i dobre vremenske prilike!

 

OKOPAVINE:
Predsjetveno: 150 - 250 kg/ha NPK (S) 15-15-15 (3) ili NPK 20-10-10 ili
                        100 - 150 kg/ha UREE ili
                         250-300 kg/ha Petrokemijasa ili
                        100 - 200 l/ha UAN - a

VOĆNJACI I VINOGRADI:
Ukoliko još niste obavili prihranu:
 100 - 150 kg/ha UREE ili
 200 - 300 kg/ha Petrokemijasa ili
 200 - 250 kg/ha KAN - a ili ASN - a

 

POVRĆE:
Kod pripreme tla za sjetvu ili sadnju na otvorenom primijeniti ovisno o kulturi:
500 - 800 kg/ha NPK 7-20-30

 

OZIMI USJEVI:

Druga prihrana žitarica i uljane repice:  150-250 kg/ha KAN - a ili ASN - a   ili

                                                                200-250 kg/ha Petrokemijasa   ili

                                                                80-100 kg/ha Uree

 

JARI USJEVI:
Prihrana: 150 - 200 kg KAN - a ili ASN - a

 

Dokumenti za preuzimanjePovratak
Želite povećati svoje poljoprivredne rezultate potpuno besplatno?

Kliknite ovdje i prijavite se na naš glasnik.