Korporativne vijesti

Priopćenje za javnost

U Petrokemiji d.d. trenutno su sva proizvodna postrojenja u uobičajenom režimu rada, a emisije u zrak su unutar granica predviđenih projektom. Zbog meteoroloških uvjeta (smjera vjetra IJI i temperaturne inverzije) tijekom današnjeg dana došlo je do kratkotrajnog povišenja koncentracije amonijaka u zraku Grada Kutine.
Praćenje kvalitete zraka i dalje će se kontinuirano provoditi putem lokalne mreže i državne mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka Grada Kutine.

Dokumenti za preuzimanjePovratak